پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندشهر کهريزک که شاهراه ترانزيتی تهران ـ قم از مرکز آن می گذرد از شمال به مرقد مطهر امام خمينی و بهشت زهرا (س) , از غرب به اتوبان تهران ـ قم , از شمال شرقی به باقر شهر  ,از شرق به جاده کمربندی جنوب شرق تهران و جلگه های ورامين و از جنوب به شهر حسن آباد محصور و در فاصله 
13 کيلومتری شهرستان ری واقع شده است .

جمعيت حوزه شهری : اين شهر حدود 40 هزار نفر و جمعيت روستايي آن در 32 روستای مسکونی شامل 30 هزار نفر می باشد

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0