پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

علی یحیی پور شهردار کهریزک

****

دانشجوی مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

****

بخشی از رزومه کاری:

معاون شهرداری دماوند

معاون شهرداری آبعلی

معاون شهرداری چهاردانگه

معاون شهرداری صبا شهر

شهردار تنکمان:استان البرز
شهردار آبیک:استان قزوین

شهردار الوند:استان قزوین

شهردار صالحیه:استان تهران

شهردار شهر جدید پرند:استان تهران

                      شهردار قائن:استان خراسان جنوبی


 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0