پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

نامعلیرضا

نام خانوادگی: عیاسی

میزان تحصیلات: لیسانس مدیریت صنعتی

مهندس عمران و دانشجوی فوق 

لیسانس MBA

تاریخ تولد: 1353

پست الکترونیکی:

alireza5014@yahoo.com

رئیس شورا

 
 
 

نام: رحمان

نام خانوادگی: آذر خرداد

میزان تحصیلات: لیسانس حقوق

تاریخ تولد:1358

شغل:وکیل پایه یک دادگستری

نائب رئیس شورا

                  

 
 

 نام :علی اکبر

نام خانوادگی:قنبرنژاد

میزان تحصیلات: دیپلم 

تاریخ تولد:1346

شغل: آزاد

دبیر شورا

 
 

نام : علی

نام خانوادگی: توسرکانی

میزان تحصیلات: دکتری حقوق بین الملل با گرایش سیاست گذاری عمومی

تاریخ تولد: 1354

شغل: استاد دانشگاه

پست الکترونیکی: 

خزانه دار شورا

 
 

 

نام: حسن 

نام خانوادگی: محمدی فرد

میزان تحصیلات: دانشجوی دکترای تخصص قارچ   شناسی

تاریخ تولد: 1352


عضوشورا
                 
 
 

نام: حمیرا                                                                                              

نام خانوادگی: چوگانی
  

میزان تحصیلات: لیسانس                                                                                                            
          
 

تاریخ تولد:1352

شغل: فرهنگی

عضو شورا

                                        
   


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0